ข่าวสาร CSR

CSR-DIW Award 2018 รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ …

รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 .

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

CSR-DIW: …

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน .

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และการช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และการช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม …

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และการช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี .

Shopping Cart
Scroll to Top