ความเป็นมา น้ำมันอพอลโล

HISTORY

มี.ค. 2512

 

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้น

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้น ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท อิเดมิตสึ โคซัน จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวแทน จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่อ Apollo และ Daphne แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

พ.ย. 2532
เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 32 ล้านบาท และ เป็น 80 ล้านบาทในปี 2541

พ.ย. 2533
เปิดโรงงานผลิตน้ำมัน

เปิดโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 7 ไร่ ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท

มี.ค. 2537
ย้ายสำนักงานใหญ่

ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ชั้น 37 อาคารพหลโยธินเพลส

ก.ย. 2543
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ Upgrade version to ISO 9001:2008 ในปี ค.ศ. 2009 จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service.

มี.ค. 2548

 

เปิดฐานการผลิต อมตะซิตี้ชลบุรี

เปิดฐานการผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท

ก.พ. 2549
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service.

ม.ค. 2551
การบริหารงานแบบโปร่งใส

นำแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใสของอิเดมิตสึมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ J-Sox

ม.ค. 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้อง ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ก.ย. 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007

ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service.

ต.ค. 2557
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service.

ต.ค. 2559
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ENMS) จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service.

ส.ค. 2561
ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2018

ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (CSR-DIW Award 2018) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.ย. 2561
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service.

ก.ย. 2563

พลิกโฉมปรับเปลี่ยนแบรนด์โลโก้ใหม่ ด้วยการสนับสนุนจากผู้ร่วมทุน

พลิกโฉมปรับเปลี่ยนแบรนด์โลโก้ใหม่ ด้วยการสนับสนุนจากผู้ร่วมทุน บริษัท อิเดมิตสึ โคซัน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ทั้งแบรนด์อิเดมิตสึและศูนย์บริการเปลี่ยนถ่าย ที่ยังคงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งมอบพลังงานที่มีคุณค่า ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดแนวคิดปรัชญาตามหลักการที่ว่า การบริหารธุรกิจต้องมาจากตัวบุคคล

รูปสัญลักษณ์ (Apollo) เปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นพลังแห่งแสงสว่าง และดวงอาทิตย์ก็คือ สัญลักษณ์และต้นกำเนิดของญี่ปุ่น

ตัวอักษร (idemitsu) ปรับใช้ตัวอักษรเล็ก แทนอักษรตัวใหญ่ (IDEMITSU) ถูกออกแบบให้แสดงถึงความเรียบง่าย กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น

สี (Color) ประกอบไปด้วย 2 สี คือ สีแดงและสีเทา สีแดง สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น และสีเทาที่กลมกลืนดีงสีน้ำหมึก ให้ความรู้สึกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ idemitsu

Shopping Cart
Scroll to Top