การรับรองมาตรฐาน

Certificate No. TH05_3688

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ระบบบริหารงานคุณภาพจาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service. Aug 2018/2558

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015

ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service. Oct 2017/2557

ISO_IEC17025-2017

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017

ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัตการทดสอบและสอบเทียบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Jan 2020/2563

ISO 45001-2018

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service. Jan 2020/2563

ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016

ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service. Sep 2017/2557

ISO 50001-2018

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2018

ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ENMS) จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service. Jul 2020/2563

Shopping Cart
Scroll to Top