ร่วมงานกับเรา

Jobs

พนักงานบัญชี-ลูกหนี้ - สัมภาษณ์งานออนไลน์ (2 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 1. จัดเตรียมเอกสารการเรียกเก็บเงินเพื่อติดตามและนัดหมายลูกหนี้ในการชำระค่าสินค้า
 2. จัดทำรายงานรับ-จ่าย เช็คและเงินสด ส่งข้อมูลให้ธนาคาร
 3. ตรวจสอบรายงานภาษีขาย ตลอดจนทำรายงานลูกหนี้ over dues, reconcile cash on hand, ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด, เช็คเด้ง และจัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปี ขึ้นไป 
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาบัญชี 
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี 
 4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office 
 5. มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 
 6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 7. มีความขยันและซื่อสัตย์ 
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจร่วมงานกับบริษัท คลิกสมัครออนไลน์
กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ resume และ ไฟล์รูปถ่าย   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณภัทรภร  ใจเย็น 
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4308  
อีเมล : Pataraporn.Ch@apollothai.com  
คุณอรสา กิจประเสริฐบริษัท
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4303  
อีเมล : Orasa@apollothai.com
Jobs

พนักงานขายกรุงเทพ / ต่างจังหวัด (2 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 40 ปี มีบุคลิกภาพดี 
 2. วุฒิ ปวส ชึ้นไป 
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือ การตลาด ด้านน้ำมันหล่อลื่น หรืออะไหล่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 4. มีจิตใจรักการขายและบริการ 
 5. มีความรับผิดชอบสูง ทักษะในการสื่อสารดี ขยันอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต 
 6. สามารถขับรถได้ดีและไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
 7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจร่วมงานกับบริษัท คลิกสมัครออนไลน์
กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ resume และ ไฟล์รูปถ่าย   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณภัทรภร  ใจเย็น 
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4308  
อีเมล : Pataraporn.Ch@apollothai.com  
คุณอรสา กิจประเสริฐบริษัท
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4303  
อีเมล : Orasa@apollothai.com
Jobs

Sale OEM - สัมภาษณ์งานออนไลน์ (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

ดำเนินการขายสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้บรรลุแผนงานของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี 
 2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
 3. มีหัวใจบริการ-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 4. มีความรู้เบื้องต้นด้านน้ำมัน 
 5. บุคคลิกดี 
 6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 7. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พอใช้ 
 8. ความรู้ด้าน Computer Excel ,Power point 
 9. มีใบขับขี่สามารถขับขี่รถยนต์ได้ 
 10. เดินทางต่างจังหวัดเพื่อพบลูกค้าได้
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจร่วมงานกับบริษัท คลิกสมัครออนไลน์
กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ resume และ ไฟล์รูปถ่าย   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณภัทรภร  ใจเย็น 
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4308  
อีเมล : Pataraporn.Ch@apollothai.com  
คุณอรสา กิจประเสริฐบริษัท
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4303  
อีเมล : Orasa@apollothai.com
Jobs

พนักงานควบคุมคุณภาพ QC (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 1. สุ่มตรวจภาชนะบรรจุภัณฑ์รับเข้า (BT, CT, Cap, PL, DM)
 2. บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมทั้งแจ้งผลกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 3. รายงานกรณีพบปัญหาระหว่างการตรวจสอบ ให้หัวหน้างานทราบโดยทันที
 4. เข้าทำการคัดแยก กรณีพบปัญหาด้าน Package ในกระบวนผลิต 
 5. ติดตาม จัดหา Drawing, Artwork ให้พร้อมใช้งาน 
 6. เข้าทำการ Audit Supplier 
 7. ทวนสอบเครื่องมือวัดให้พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 – 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. วุฒิปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
 5. สามารใช้เครื่องมือวัดได้ (Height Gauge, Vernier)
 6. สามารถอ่าน Drawing, Artwork ได้
 7. มีประสบการณ์งานด้าน QC จะพิจารณาพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจร่วมงานกับบริษัท คลิกสมัครออนไลน์
กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ resume และ ไฟล์รูปถ่าย   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณภัทรภร  ใจเย็น 
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4308  
อีเมล : Pataraporn.Ch@apollothai.com  
คุณอรสา กิจประเสริฐบริษัท
โทรศัพท์ : 038-456-900 ต่อ 4303  
อีเมล : Orasa@apollothai.com
Shopping Cart
Scroll to Top