รางวัล

CSR-DIW Award 2018

AWARDS

CSR-DIW Award 2018

ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (CSR-DIW Award 2018) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน: Aug 2018/2561

AWARDS

AMATA BEST WASTE MANAGEMENT AWARDS 2016 GOLD LEVEL

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับทอง (Gold Level) ประจำปี 2559 จัดโดย บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด: Jan 2017/2560

Green industry

AWARDS

Green industry

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม: Sep 2015/2558

AWARDS

Contest Workplace Safety

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด Contest Workplace Safety,
Health and Environment in the Workplace at the provincial level. Year 2011-2013/2554-2556

AWARDS

Zero Accident Campaign: Bronze level

รางวัลเกียรติคุณ ระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign: Bronze level) Year 2011-2013/2554-2556

Shopping Cart
Scroll to Top