โครงการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อสร้างสรรค์ปันน้ำใจ

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อสร้างสรรค์ปันน้ำใจ

โครงการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานคลิปวิดีโอ และส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม 250,000 บาท โดยเป็นสื่อเผยแพร่สะท้อนมุมมองของความดีงาม ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย

มีทีมสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งคลิปวีดีโอที่ผ่านเกณฑ์ 85 เรื่อง ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 420 คน

โดยงานมอบรางวัล พร้อมทุนการศึกษา จัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมทาง idemitsucontest.com

Shopping Cart
Scroll to Top