โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และการช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และการช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการให้กำลังใจ ผ่านกิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ เป็นการปลูกฝังให้พนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน การได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯยึดถือปฎิบัติต่อเนื่องตลอดมา

กิจกรรม
  1. สร้างฝายชะลอน้ำ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าอ่างช้างน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
Shopping Cart
Scroll to Top