โครงการบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน

โครงการบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน

เริ่มโครงการบริจาคโลหิต เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโลหิต ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอื่น ๆ มาใช้แทนได้ การบริจาคโลหิตจึงเปรียบเสมือนการมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมโลกทุกคนที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ล่วงหน้า ว่าเราจะเป็นผู้ต้องการโลหิตเมื่อใด

ทางบริษัท ฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งนั้นอาจจะช่วยต่อลมหายใจชีวิต และครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งให้กลับขึ้นมาแข็งแรงอีกครั้งก็เป็นได้

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จัดให้มีการบริจาคโลหิต ปีละ 2 ครั้ง ต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Shopping Cart
Scroll to Top