โครงการปลูกป่าประจำปี 2555 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการปลูกป่าประจำปี 2555 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ด้วยมือของทุกคนเอง โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมด 500 ต้น ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมต่อไป

Shopping Cart
Scroll to Top