2556 โครงการปันรักจากพี่สู่น้อง

2556 โครงการปันรักจากพี่สู่น้อง

โครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า และยากจนในอุปการะของวัดโบสถ์วรดิตถ์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และบริจาคชุดนักเรียน ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้กับเด็ก ๆ ประมาณ 500 คน เพื่อให้เป็นการสร้างความสุข และเติมเต็มชีวิตน้อง ๆ ให้มีรอยยิ้มต่อไปในอนาคต

Shopping Cart
Scroll to Top