2552 โครงการปันรักจากพี่สู่น้อง

2552 โครงการปันรักจากพี่สู่น้อง

โครงการปันรักจากพี่สู่น้อง เป็นโครงการเพื่อปันความสุขโดยการจัดกิจกรรมกีฬาสี และนำสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้น้อง ๆ ในหลาย ๆ โรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้น้อง ๆ ทั้งหลาย มีความเป็นอยู่และสุขภาพที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสพร้อมจะเป็นกำลังที่ดีให้กับประเทศชาติในอนาคตซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการเดินทางไปจัดกิจกรรมยังสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านหินซ้อน
  2. โรงเรียนวัดท่าคล้อ
  3. โรงเรียนวัดถ้ำเต่า
Shopping Cart
Scroll to Top