กิจกรรมแปลงปลูกผักเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมแปลงปลูกผักเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส จังหวัดชลบุรี

เป็นกิจกรรมในโครงการ น้ำมันอพอลโลร่วมใจสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้น การให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชน ในการปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับการบริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

โดยเป็นความร่วมมือของพนักงานบริษัทฯ นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน ทำการปรับปรุงโรงปลูกผักและจัดทำแปลงปลูกผักให้กับโรงเรียน จำนวน 20 แปลง การให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ เรื่องสารไล่แมลงชีวภาพ เรื่องสารบำรุงดินชีวภาพ รวมทั้งพนักงานได้ร่วมปลูกผักร่วมกับนักเรียน ก่อนส่งมอบ แปลงผักเพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน และ ชุมชน

Shopping Cart
Scroll to Top