กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกคิดให้วิทย์น้อย ที่โรงงานบริษัท น้ำมันอพอลโล(ไทย) จำกัด

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกคิดให้วิทย์น้อย ที่โรงงานบริษัท น้ำมันอพอลโล(ไทย) จำกัด

บริษัท น้ำมันอพอลโล(ไทย) จำกัด ร่วมกับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกคิดให้วิทย์น้อย ให้กับนักเรียน ในระดับชั้น ป.3 ถึง ป.6 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส เข้าร่วมกิจกรรม การให้ความรู้ และ พัฒนาทักษะ ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ใน เขตอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งของบริษัทฯ จึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน โดยการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่

Shopping Cart
Scroll to Top