รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

CSR-DIW Award 2018 รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 บริษัท น้ำมันอพอลโลไทย จำกัด ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (CSR-DIW Award 2018) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

Shopping Cart
Scroll to Top