จาระบีคืออะไรและต้องเลือกใช้ยังไงจึงจะเหมาะสม

จาระบีคืออะไรและต้องเลือกใช้ยังไงจึงจะเหมาะสม

จาระบีเป็นสารหล่อลื่นกึ่งของแข็งกึ่งของเหลวที่มีความสำคัญไม่แพ้กับส่วนประกอบอื่น สามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รวมไปถึงเครื่องจักร มีคุณสมบัติสามารถเกาะจับชิ้นส่วนที่สัมผัสได้ดี ทำงานได้ในอุณหภูมิทั้งต่ำและสูง ทนแรงเสียดสีได้สูง ซึ่งทำหน้าที่ในการหล่อลื่นตามจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ มีแรงเสียดสีเกิดขึ้นตลอดเวลา เช่น ลูกปืน, ลูกหมาก, บอลสกรู

ส่วนประกอบของจาระบี

สัดส่วนของสารอุ้มน้ำมัน (Thickener) ในจาระบียิ่งมาก จาระบีจะมีความแข็งเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง จาระบีเบอร์สูง เช่น เบอร์ 2,3 จะมีสัดส่วนของสารอุ้มน้ำมันและความแข็งมากกว่าจาระบีเบอร์ต่ำ เช่น 0, 1

คุณสมบัติของสารอุ้มน้ำมันและการเลือกใช้

การเลือกชนิดสารอุ้มน้ำมันจาระบี จะคำนึงถึงคุณสมบัติของสารอุ้มน้ำมันที่มีต่อสภาวะการใช้งาน เช่น อุณหภูมิ, ทนต่อการชะล้างของน้ำและทนต่อความเร็วรอบสูงหรือแรงตัดเฉือน เป็นต้น

Shopping Cart
Scroll to Top