สร้างโลกอีกใบ ให้ห่างจากฝุ่นพิษ PM2.5

สร้างโลกอีกใบ ให้ห่างจากฝุ่นพิษ PM2.5

แหล่งกำเนิด PM2.5 มีทั้งแบบปล่อยโดยตรงกับแหล่งกำเนิดปฐมภูมิ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า การเผาในที่โล่งและอุตสาหกรรมการผลิต อิเดมิตสึร่วมสนับสนุนผู้ใช้ยานยนต์ ลดปริมาณฝุ่น

  • ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ไปทางเดียวกันไปด้วยกันร่วมสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเดินทาง และ ใช้รถส่วนตัวในกรณีที่จำเป็น จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองต่างๆ ลดน้อยลงด้วย
  • ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ
  • ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และเลือกใช้น้ำมันเครื่อง อย่าง IDEMITSU EXTREME PRO SN 0W-20 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยปกป้องเครื่องยนต์ ได้ดีเยี่ยม
Shopping Cart
Scroll to Top