DAPHNE SUPER CS น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง

DAPHNE SUPER CS น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง

น้ำมันคอมเพรสเซอร์อัดอากาศ คือ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศที่มักพบปัญหาการเกิดคาร์บอน หรือ ยางเหนียวในระบบ และเกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นทองแดง น้ำมันเปลี่ยนสภาพเป็นสีขุ่นเพราะไม่สามารถแยกตัวกับน้ำได้ดี ดังนั้นน้ำมันคอมเพรสเซอร์อัดอากาศ DAPHNE SUPER CS ออกแบบมาเพื่อปั๊มลมชนิดลูกสูบโดยเฉพาะ เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแรง แปรผันต่ออุณหภูมิต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการซีล (seal oil) จึงเพิ่มประสิทธิภาพการอัดลมดียิ่งขึ้น ป้องกันการเกิดเขม่าลดการเกิดคราบคาร์บอนในระบบ

จากการทดสอบการตกค้างของคาร์บอนในระบบ โดยการใช้ความร้อนกับน้ำมันที่ 220? และ 250? เป็นเวลา 20 ชั่วโมง พบว่า DAPHNE SUPER CS จะเหลือคราบคาร์บอนประมาณ 3.9% และมีลักษณะแห้งสามารถลอกออกได้ง่าย แต่ของคู่แข่งจะมีคาร์บอนตกค้างอยู่มากกว่าและมีลักษณะเป็นยางเหนียวซึ่งจะสร้างปัญหาทำให้เกิดการติดขัดที่ลูกสูบหรือในระบบหล่อเย็น และ Oil filter จึงไม่มีน้ำมันไปหล่อลื่นระบบเป็นเหตุให้ปั๊มลมเกิดความเสียหายได้

ในด้านของการทดสอบประสิทธิภาพในการแยกตัวกับน้ำได้ดี น้ำที่ drain ออกมามีสภาพเป็นอิมัลชันหรือลักษณะเป็นสีน้ำนมและน้ำมันมีสีขุ่น แสดงว่าน้ำมันความสามารถในการแยกตัวกับน้ำไม่ดีซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมและการสึกหรอในระบบ

DAPHNE SUPER CS จะไม่เกิดสภาพเป็นอิมัลชัน แสดงว่ามีความสามารถในการแยกตัวกับน้ำได้ดี นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองน้ำมันน้อย มีความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชัน ป้องกันสนิมและขจัดฟองในน้ำมันได้ดีเยี่ยม

Shopping Cart
Scroll to Top