คุณอยากรู้จักน้ำมันตัดกลึง ในงานอุตสาหกรรมมากขึ้นไหม

คุณอยากรู้จักน้ำมันตัดกลึง ในงานอุตสาหกรรมมากขึ้นไหม

น้ำมันตัดกลึง หรือ สารหล่อเย็นประเภทหนึ่ง เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่องานอุตสาหกรรมเ โดยเฉพาะในการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานโลหะทุกประเภท เพื่อช่วยในการ ระบายความร้อน และ ลดแรงเสียดทาน ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งสารหล่อเย็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมมีมากมายหลายชนิดแตกต่างกันออกไป แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่ความต้องการ และความเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะ เราสามารถจำแนกประเภท น้ำมันตัดกลึง ออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ น้ำมันล้วน หรือ Neat cutting oil น้ำมันผสมน้ำ หรือ Coolant Cutting oil

น้ำมันล้วน (Neat cutting oil)
น้ำมันล้วน (Neat cutting oil)

เป็นน้ำมันประเภทที่ใช้ตัดกลึงโดยไม่ต้องผสมในน้ำ ส่วนประกอบหลักคือน้ำมันและสารเพิ่มคุณสมบัติ

น้ำมันผสมน้ำ (Coolant cutting oil)

น้ำมันผสมน้ำ (Coolant cutting oil)

เป็นน้ำมันประเภทที่ใช้ตัดกลึงโดยต้องผสมในน้ำ ส่วนประกอบหลักคือน้ำมัน, สารลดแรงตึงผิว และสารเพิ่มคุณสมบัติ

รู้หรือไม่ว่า สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประสำคัญ ในน้ำมันผสมน้ำ

สารเคมีที่ช่วยในการลดแรงตึงผิวหรือมี ชื่อเรียกว่า Surfactant น้ำและน้ำมันจะมีแรงตึงผิวเมื่อนำน้ำมาผสมกับน้ำมัน น้ำมันจะลอยอยู่ด้านบนเนื่องจากมีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ น้ำซึ่งมีค่าความหนาแน่นมากกว่าจึงอยู่ด้านล่าง จะเห็นว่าเมื่อเวลามือเราเลอะน้ำมันเราเอาน้ำเปล่าล้างมือ น้ำมันก็จะไม่ออก แต่เมื่อเราใช้สารลดแรงตึงผิวเป็นตัวกลาง ก็คือสบู่หรือผงซักฟอก ซึ่งตัวสบู่นั้นมีคุณสมบัติคือมีขั้วหนึ่งละลายในน้ำได้ และอีกขั้วหนึ่งละลายในน้ำมันได้ ดังนั้นส่วนที่เข้ากับน้ำได้ก็จะละลายกับน้ำ และส่วนที่เข้ากับน้ำมันได้ก็จะละลายกับน้ำมัน ทำให้เราเห็นว่าน้ำละลายกับน้ำมันได้ แต่คุณสมบัติของน้ำและน้ำมันจะเปลี่ยนไปกลายเป็นสารละลายสีขาวคล้ายนม ซึ่งเรียกว่า Emulsion ตัวที่เป็นตัวลดแรงตึงผิวของน้ำกับน้ำมันทางเคมีเรียกว่า Emulsifiers

รู้หรือไม่ว่า สารลดแรงตึงผิวที่ดีต้องทนต่อน้ำที่มีค่าความกระด่างได้ดี

ความกระด้างของน้ำ (water hardness) คือน้ำที่มีส่วนผสมของธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพไอออนที่มีประจุบวก (cation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพไอออนที่มีประจุ +2 ทำให้น้ำมีแรงตึงผิว (surface tension) มาก จนทำให้ให้น้ำกับน้ำมันไม่สามารถรวมตัวกันได้ หรือที่เรียกว่า สภาวะ emulsion break จะส่งผลให้ความสามารถในการ ระบายความร้อน และ ลดแรงเสียดทาน ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของน้ำมันผสมน้ำหายไป

สารลดแรงตึงผิว ในสินค้า IDEMITSU แตกต่างจากผู้ผลิตอื่นๆ

โดยทั่วไปผู้ผลิตน้ำมันผสมน้ำจะใช้สารลดแรงตึงผิวประเภท single surfactant ทำให้เมื่อเจือจางน้ำมันผสมน้ำลงในน้ำที่มีความกระด่างสูง จะประสบปัญหาการไม่เข้ากัน ระหว่างน้ำกับน้ำมัน

IDEMITSU ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ทำการออกแบบสารลดแรงตึงผิว ที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น สามารถทนค่าความกระด่างในน้ำได้มากกว่า 1,000 ppm

อยากรู้ว่าน้ำมันล้วน และ น้ำมันผสมน้ำ ของ IDEMITSU มีคุณสมบัติแตกต่าง จากผู้ผลิตอื่นๆอย่างไร

  • วิธีการเลือกความหนืดที่เหมาะสมของน้ำมันล้วน
  • จุดเด่นของน้ำมันผสมน้ำ
  • พร้อมคำปรึกษา ที่จะช่วยแก้ปัญหา พร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิตของท่าน
Shopping Cart
Scroll to Top