ให้ Machine Tool ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่นไม่มีสะดุด เคล็ดไม่ลับจากอิเดมิตสึ

ให้ Machine Tool ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่นไม่มีสะดุด เคล็ดไม่ลับจากอิเดมิตสึ

เมื่อพูดถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น ภาพที่ทำให้ทุกคนนึกภาพตามคือ เครื่องจักรกลทุกชนิดประกอบด้วยชื้นส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหว การเสียดสีของโลหะย่อมก่อให้เกิดความร้อนและการสึกหรอ ดังนั้นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจึงมีบทบาทที่จะช่วยขจัดปัญหาเหล่านั้นได้

Machine Tool – DN SUPER MULTI ใช้งานได้หลากหลาย น้ำมันกลุ่มนี้สามารถใช้ได้ทุกระบบของเครื่องจักร เนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับภาวะการทำงานของเศรื่องจักร ที่มีระบบที่แตกต่างกัน เช่น สามารถใช้ได้ทั้งระบบ hydraulic, gear , Spindle , Slide way

  • ระบบมีการกำหนดเบอร์น้ำมันที่เหมือนกัน สามารถใช้ DAPHANE SUPER MULTI เติมได้เลย แค่ใส่เบอร์ให้ตรงกับที่เครื่องจักรกำหนดไว้ เช่น ระบบ hydraulic กับ slide way มักจะเป็น เบอร์ 32, 68 หากลูกค้าแยกประเภทน้ำมันตามจุดใช้งาน แต่เป็นเบอร์เดียวกัน ก็อาจเกิดปัญหาการเติมผิดได้
  • ระบบ hydraulic ของเครื่องจักรประเภท CNC จะมีแท็งค์น้ำมันขนาดเล็กกว่าเครื่องฉีดพลาสติก ฉะนั้นน้ำมันจะมีเวลาพักตัวน้อย ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ DAPHANE SUPER MULTI สามาถยืดอายุการใช้งานได้ดีกว่า
  • ระบบ Spindle และ Gear ของเครื่อง CNC มีการหมุนที่เร็วกว่า เครื่องจักรขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความร้อนสูงในระบบน้ำมันต้องสามารถระบายความร้อนได้ดี และมีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง สามารถด้านทานการสึกหรอได้ดี

DAPHANE MULTIWAY MT เป็นน้ำมันสำหรับรางเลื่อน (Slide way Oil) ซึ่งมีความแข็งแรงของฟิล์มน้ำมันสามารถรับแรงสไลด์ได้ดี และที่สำคัญมีความสามารถในการแยกตัวกับน้ำได้ดี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดกับน้ำมัน Coolant เช่น เครื่องจักรสกปรก เนื่องจาก Coolant เหนียวข้นขึ้น เกิดจากการปนเปื้อนจากน้ำมันอื่นๆ และยังเกิดบูดเน่าได้ง่ายเพราะมีน้ำมัน hydraulic ปะปนลงในแท็งค์ coolant

สำคัญที่สุดเมื่อมีน้ำมัน hydraulic หรือน้ำมันอื่นๆ ปะปนลงในแท็งค์ coolant จะทำให้ยากต่อการตรวจวัตความเข้มข้นของ Coolant ส่งผลต่อใบมีด มีอายุสั้นลง ทำให้ความเรียบของผิวชิ้นงานไม่ดี เพราะความข้มขันที่วัดได้ถูกรบกวนด้วยน้ำมันอื่น Machine Tool ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่นไม่มีสะดุด เคล็ดไม่ลับจากอิเดมิตสึ

เครื่องจักรต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ถูกต้อง (ทั้งชนิดและความหนืด) ในตำแหน่งที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้องอีกด้วย น้ำมันหล่อลื่นต้องทำหน้าที่ให้การหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียดสี การสึกหรอกัดกร่อน และสามารถรับแรงกดกระแทกสูงได้ อีกทั้งหลังการหล่อลื่นยังต้องมีคุณสมบัติ ในการป้องกันสนิม เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อประหยัดค่าบำรุงรักษา ต้อง DAPHANE SUPER MULTI และ DAPHANE SUPER MULTIWAY MT เท่านั้น

Shopping Cart
Scroll to Top