ของมันต้องรู้ สารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันเกียร์อิเดมิตสึ

ของมันต้องรู้ สารเพิ่มคุณภาพ [Additives] ในน้ำมันเกียร์อิเดมิตสึ

ระบบส่งกำลังสำหรับอุตสาหกรรม สภาวะการทำงานและความต้องการที่หลากหลาย ระบบเกียร์จึงเป็นองค์ประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในการถ่ายทอดกำลังโดยการเพิ่มหรือลดความเร็วของเพลา หรือใช้ในการขับเคลื่อนในทิศทางของการหมุน ไม่ว่าจะตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา และ ยังปรับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว ในการเปลี่ยนทิศทางที่ตัดกัน จากแนวตั้งเป็นแนวนอน เป็นต้น

เกียร์ สามารถช่วยให้ผู้ผลิต เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบส่งกำลัง และขับเคลื่อนได้ดังนี้

  • ความสามารถในการส่งกำลังมากๆ
  • ส่งความเร็วการหมุนได้สูง
  • การส่งกำลังและการหมุนได้อย่างแม่นยำ

การทำงานที่กล่าวมาในข้างต้น จึงต้องอาศัยสารหล่อลื่นอย่างน้ำมันเกียร์ โดยทำหน้าที่ หล่อลื่น ลดการสึกหรอ และระบายความร้อนระหว่างหน้าสัมผัสของเกียร์ ช่วยให้ระบบเกียร์ทำงานอย่างสมบูรณ์ และลื่นไหล อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานยาวนาน

น้ำมันเกียร์มีหลายชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ชนิดน้ำมันแร่ และน้ำมันเกียร์ชนิดสังเคราะห์ เป็นต้น และที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่ น้ำมันเกียร์ชนิดน้ำมันแร่ เนื่องจาก ใช้ได้กับงานทั่วไป สามารถหาใช้ได้ง่าย และราคาไม่แพง

สิ่งสำคัญที่ใช้ในการเลือกน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดน้ำมันแร่ คือ ชนิดของสารเพิ่มคุณภาพ (Additives) ที่มีเฉพาะในน้ำมันเกียร์ จากอิเดมิตสึเท่านั้น น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดน้ำมันแร่ที่มีขายอยู่ในประเทศไทย โดยส่วนมาก ใช้สารเพิ่มคุณภาพชนิด Sulfur-phosphate ซึ่งสามารถป้องกันการสึกหรอได้ดี การสึกหรอที่พบบ่อยๆ และ มักสร้างปัญหากับเกียร์อุตสาหกรรม คือ การสึกหรอแบบ Pitting Fatigue ซึ่งสารเพิ่มคุณภาพชนิด Sulfur-phosphate ช่วยปัญหาที่เกิดขึ้นได้น้อย

ดังนั้น เลือกใช้น้ำมัน DN SUPER GEAR OIL SERIES ด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่า

Shopping Cart
Scroll to Top