น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพเครื่องจักรสูงสุด

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพเครื่องจักรสูงสุด

DAPHNE SUPER GEAR OIL น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงสุด สำหรับทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ , อิเล็กทรอนิกส์ , ยาง , พลาสติกและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่น โรงงานผลิตเหล็ก, โรงงานปิโตรเคมี หรือโรงงานผลิตน้ำตาล

ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตและมีคุณภาพ ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นการบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้ปกติอยู่เสมอจึงเป็นการช่วยลดการ Break down ที่จะส่งผลต่อการหยุดการผลิตได้

ปัจจุบัน IDEMITSU ได้คิดค้นและพัฒนาน้ำมันเกียร์ DAPHNE SUPER GEAR OIL ซึ่งเป็นน้ำมันเกียร์ประสิทธิภาพสูง ด้วยสารรับแรงกดสูง Molybdenum disulfide และสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ ส่งผลให้ DAPHNE SUPER GEAR OIL มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิเช่น การลดแรงเสียดทาน, การประหยัดพลังงาน, การแยกน้ำดีเยี่ยม หรือ การต้านทานการสึกหรอของเกียร์ (FZG stage14) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสึกหรอ แบบ PITTING FATIGUE (การสึกหรอแบบตามด และ การล้าตัว) ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับเกียร์มากที่สุด

Shopping Cart
Scroll to Top