ค่าความหนืดน้ำมันเครื่องเข้าใจง่าย

ค่าความหนืดน้ำมันเครื่องเข้าใจง่าย

วันนี้อิเดมิตสึจะพาทุกคน มารู้จักความหนืดของน้ำมันเครื่อง ที่จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายทั้งการทำงานและตัวเลขที่อยู่บนฉลากผลิตภันฑ์นั้นคืออะไร

ความหนืด เป็นค่าที่บอกถึงคุณสมบัติการต้านการไหลของน้ำมันหล่อลื่น โดยความหนืดของน้ำมันเครื่องต้องสอดคล้องกับอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม หากข้นหนืดเกินไปขณะที่เครื่องยนต์เย็น น้ำมันเครื่องจะไม่สามารถไหลเวียนและให้การหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากเหลวเกินไปขณะที่เครื่องยนต์ร้อน น้ำมันเครื่องจะไม่สามารถให้การปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมได้

ในการปรับความหนืดหรือความข้นหนืดของน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานในระดับสูงสุดควบคู่ไปกับการป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนสารปรับค่าความหนืดจะเพิ่มความหนืดของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิสูง แต่ส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อความหนืดที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งช่วยให้น้ำมันเครื่องไหลเวียนอย่างเหมาะสมเมื่ออุณหภูมิต่ำ และยังคงข้นหนืดเพียงพอที่จะปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของคุณที่อุณหภูมิสูง

น้ำมันเครื่องนั้น จะมีหมายเลขความหนืดอ้างอิงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคือค่า SAE บอกความลื่นไหลของน้ำมันเครื่อง โดยมีการทดสอบน้ำมันเครื่องในอุณหภูมิหนึ่ง (เช่นวัดที่ 100 องศาเซลเซียส ) หากค่า SAE น้อยกว่า น้ำมันก็จะมี การลื่นไหลที่ดีกว่า การกำหนดค่า SAE ที่พบเห็นโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือแบบเกรดเดี่ยว เช่น SAE 30, SAE40 หรือ แบบเกรดรวม เช่น SAE5W-30 , SAE 0W-20 เป็นต้น

แบบเกรดเดี่ยว (Single-Grade)

มีหมายเลข SAE ค่าเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ซึ่งช่วงอุณหภูมิฤดูหนาวกับฤดูร้อนไม่ต่างกันมาก หรือ อุณหภูมิช่วงเช้า กับช่วงกลางวันหรือ เย็นไม่ต่างกันมาก โดยรูปแบบนี้อาจจะเกิดปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดในช่วงอุณภูมิที่ต่างกันมาก และ ถ้าน้ำมันมีค่าหมายเลข SAE สูง ทำให้การหล่อลื่นไม่ดีที่อุณหภูมิต่ำ

แบบเกรดรวม (Multi-grade)

มีค่าสภาพความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงตามช่วงอุณหภูมิต่างๆ ทำให้น้ำมันแบบนี้สามารถใช้งานในพื้นที่ ซึ่งช่วงอุณหภูมิฤดูหนาวกับฤดูร้อนต่างกันมากได้ โดยมีการบอกหมายเลข SAE 2 ค่า คือ หมายเลข SAE ที่นำหน้า W (มาจากคำว่า winter หรือฤดูหนาว) เป็นการบอกสภาพความลื่นไหลของน้ำมัน ซึ่งวัดที่อุณหภูมิต่ำ และ หมายเลข SAE ที่อยู่ด้านหลัง เป็นการบอกสภาพความลื่นไหลที่อุณหภูมิสูงดังนั้น น้ำมันเครื่องแบบเกรดรวมจึงเป็นที่นิยมโดยทั่วไป เพราะสามารถให้คุณสมบัติการหล่อลื่นเหมาะสมทุกช่วงอุณหภูมิ

น้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดต่ำ เช่น IDEMITSU SN/GF-5 SAE 0W-20 FULLY SYNTHETIC ช่วยให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ในอุณหภูมิต่ำทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีความต้านทานต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่น้อยลง จึงใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ของคุณน้อยลง นอกจากนี้ยังหมายความว่า คุณประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Shopping Cart
Scroll to Top