ACEA มาตรฐานนี้มีที่มายังไง

ACEA มาตรฐานนี้มีที่มายังไง

มาตรฐานของน้ำมันเครื่องที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีกับ มาตรฐาน API แต่ในวันนี้ อิเดมิตสึจะพาทุกคนไปรู้จักอีกมาตรฐานที่แบรนด์รถยนต์จากทางยุโรปให้ความสำคัญก็คือ มาตรฐาน ACEA (สมาคม des Constructeurs Europeens de L ‘Automobile)

การแบ่งประเภทของน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน ACEA ได้ดังนี้
  • สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน(A) หรือ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก(B) (Light duty) ได้แก่ A1/B1, A3/B3, A4/B4, A5/B5
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไอเสีย (DPF) ได้แก่ C1, C2, C3, C4
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ หรือเครื่องจักร (Heavy duty) ได้แก่ E4, E6, E7, E9

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการแก้ไขเพิ่มเติมกับน้ำมันในแง่ของความเสถียรของการเกิดออกซิเดชันและองค์ประกอบของน้ำมัน ทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่อแยกน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดพลังงานได้เนื่องจากความหนืดต่ำกว่าของน้ำมันที่อุณหภูมิสูง

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องนอกจากจะดูในเรื่องของคุณสมบัติ อาทิ ความข้นใส หรือความหนืด การชะล้างและการกระจายสิ่งสกปรก ที่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพรถแต่ละคันแล้ว ก็ต้องคำนึงในเรื่องของมาตรฐานการผลิต และความน่าเชื่อถือของยี่ห้อที่คุณจะเลือกใช้ สำหรับ อิเดมิตสึ เราเป็นผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ACEA และ เรายังมีมาตรฐานครอบคลุมทั้ง API, JASO และ ACEA ทำให้ให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับรถคุณ

Shopping Cart
Scroll to Top