น้ำมันเกียร์ออโต้ คนมีรถอย่าลืมใส่ใจ

น้ำมันเกียร์ออโต้ คนมีรถอย่าลืมใส่ใจ

ปัจจุบันรถยนต์ได้ถูกพัฒนาให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น ระบบเกียร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกพัฒนามาให้ใช้งานง่าย นั่นคือเกียร์อัตโนมัติ ให้ได้ใช้งานอย่างคล่องแคล่ว อิเดมิตสึ จะนำสาระความรู้มาให้ได้เข้าใจกัน

ระบบเกียร์ก็เหมือนส่วนอื่นของรถที่ต้องดูแลรักษา และใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร หากปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษา อาจมีอาการแปลกไประหว่างการใช้งาน เช่น มีเสียงหรืออาการกระตุกระหว่างเปลี่ยนเกียร์, เกียร์ทำงานไม่ราบลื่น, มีกลิ่นเหม็นไหม้ในรอบสูง, น้ำมันเกียร์รั่วซึมที่พื้น ซึ่งเป็นสัญญาณเตือน ควรแก่ต้องบำรุงรักษาก่อนที่จะเสียค่าใช้จ่ายบานปลาย

อาการกระตุกระหว่างเปลี่ยนเกียร์ เกิดจากความสกปรกในระบบเกียร์ และ การรั่วไหลของน้ำมันเกียร์ก็ยังเป็นอีกสาเหตุ ให้การทำงานไม่ราบลื่นเหมือนการใช้ในช่วงแรก ซึ่งอาจจะมีอีกหลายอาการตามมาที่กล่าวไว้ข้างต้น การแก้ไขเบื้องต้นที่ผู้ใช้รถสามารถทำได้เลย คือการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ พร้อมกับการเปลี่ยนปะเก็นแคร้งค์เกียร์

โดยระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายของเหลวของระบบเกียร์นั้น ตามระยะที่ศูนย์บริการกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาทั้งหมดต้องใช้เครื่องมือพิเศษถ่ายน้ำมันเกียร์เท่านั้น การถ่ายน้ำมันเกียร์แบบนี้เรียกว่า Flushing เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ระบบเกียร์นั้นจำเป็นต้องได้รับการหล่อลื่นจากน้ำมันเกียร์ที่มีประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพอย่าง IDEMITSU AUTOMATIC TRANMISSION ATF และ IDEMITSU CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION CVTF กับวิธีการดังกล่าว เพียงเท่านี้จะช่วยให้อาการที่เกิดขึ้นหายไป

Shopping Cart
Scroll to Top