สนิม อย่ามาสนิท! งานของใครๆ ก็หวง

สนิม อย่ามาสนิท! งานของใครๆ ก็หวง

ต้องพูดจริงๆ ว่าสำหรับทุกๆอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ เหล็ก คือ Material ที่สำคัญอย่างปฏิเสธเสียไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น รถยนต์มีองค์ประกอบชิ้นส่วนของเหล็กนับพันชิ้น นับตั้งแต่ชิ้นส่วนเล็กๆ เช่น สกรู จนถึง โครงสร้างหลักคือ Car body หรือ Motor Cycle body

เช่นเดียวกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีองค์ประกอบชิ้นส่วนของเหล็ก ตั้งแต่ชิ้นส่วนเล็กๆ เช่น สกรู จนถึง โครงสร้างหลักของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น แล้วแต่ประเภทตามการใช้งาน แน่นอนว่าในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ทุกๆบริษัทและทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตต่างให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนโดนพยายามรักษาระดับของคุณภาพของสินค้า

เราลองมาดูตัวอย่าง ต้นทุนการผลิตของชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ (ข้อมูลจาก Automobile Engineering Partners)

โดยส่วนมากการลดต้นทุนการผลิตโดยรักษาระดับของคุณภาพสินค้าไว้มักจะประสบความสำเร็จอยู่ทีประมาณ 3%แต่เชื่อไหมครับว่า ในความจริงปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่วัตถุดิบเป็นเหล็กในขบวนการสุดท้ายที่พบมาก คือ ปัญหาสนิม และเกิดขึ้นในทุกบริษัทอย่างปฏิเสธเสียไม่ได้

ยกตัวอย่าง

บริษัท A ที่มีการควบคุมการผลิตระดับ A ก็ยังพบว่ามีปัญหาชิ้นงานเกิดสนิมขึ้นอย่างน้อย 1-2%

บริษัท B ที่สามารถลดต้นทุนจากการเลื่อกใช้น้ำมันกันสนิมที่ราคาถูกประมาณ 5% แต่คุณภาพอาจไม่เหมาะสม สุดท้ายเกิดปัญหาสนิมเกิดขึ้นเกิดขึ้นประมาณ 10% หรือกระทบต่อการ Re-process ซึ่งเกิดต้นทุนเพิ่มอีกประมาณ 6.8% (Material 4.7% + Labor 2.1%)

เห็นไหมครับว่า การกันสนิมในขบวนการสุดท้ายไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และเป็นเรื่องที่หลายบริษัทต้องมาตกม้าตาย ซึ่งนอกจากเพิ่มต้นทุนการผลิต ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ การกันสนิมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าอะไรก็ใช้ได้นะครับ ต้องพิจารณาถึง Material เช่น เหล็กหล่อ เหล็กคาร์บอน หรือแต่เหล็กซินเทอร์ริ่งที่ต้องการคุณสมบัติการกันสนิมแบบพิเศษ หรือขบวนการอื่นๆ

Shopping Cart
Scroll to Top