จบปัญหาสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิก

จบปัญหาสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิก

สำหรับใครที่ต้องใช้เครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่มีระบบไฮดรอลิกเป็นอีกหนึ่งระบบสำคัญมักจะพบปัญหาสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ที่ส่งผลโดยตรงทำให้ระบบไฮดรอลิกเสียหายซึ่งสิ่งปนเปื้อนที่พบในระบบไฮดรอลิกเราแบ่งได้ดังนี้

1. ของแข็ง (Solid) ฝุ่น เศษโลหะจากการสึกหรอภายใน สารเพิ่มคุณภาพ (Zn-Type) ที่เสื่อมสภาพ

2. ของเหลว (Liquid) ส่วนใหญ่ที่พบคือ น้ำ ที่รั่วจากระบบการระบายความร้อน (Oil Cooler)

3. อากาศ (Gas) ที่ถูกดูดเข้าไปขณะที่ปั๊มไฮดรอลิกกำลังทำงาน ทำให้เกิดฟองและเกิดการสึกหรอ (Cavitation Wear) ได้

4. ความร้อน (Heat) เกิดจากน้ำมันที่มีแรงดันสูง แรงเสียดทานในระบบ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำมันเสื่อมสภาพและเครื่องจักรเสียหายได้

จากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมีผลโดยตรงทำให้ระบบไฮดรอลิกเกิดการเสียอย่างรุนแรงได้ ผู้ผลิตเครื่องจักรจะต้องออกแบบระบบให้สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เช่น ระบบระบายความร้อนของน้ำมัน(Oil Cooler) ระบบการกรอง (Oil Filter) เป็นต้น อิเดมิตสึได้เล็งเห็นปัญหาจึงได้ทำการคิดค้น และวิจัยน้ำมันไฮดรอลิกที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานขึ้นมา คือ Daphne Super Hydro A (Non-Zinc & Heat resistant)

น้ำมันไฮดรอลิก Daphne Super Hydro A ผลิตจาก Base oil G.II ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเยี่ยม และใช้ สารเพิ่มคุณภาพที่ไม่มี Zn เป็นส่วนประกอบ ทำให้ไม่เกิดตะกอนคราบยางเหนียว (Sludge) มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการเกิดสนิมและแยกตัวออกจากน้ำได้ดี ใช้ได้ดีกับระบบไฮดรอลิกที่อยู่ในเครื่องจักรทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ control ที่ใช้ Servo Valve ที่ต้องการความสะอาดของน้ำมันสูง

Shopping Cart
Scroll to Top