โครงการห่วงใย มอบกำลังใจช่วยเหลือแบ่งปัน

โครงการห่วงใย มอบกำลังใจช่วยเหลือแบ่งปัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19 ) บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด มอบชุด PPE จำนวน 12,000 ชุด ผ่านหน่วยงานและส่วนราชการของแต่ละจังหวัดทั่วภูมิภาค

เพื่อช่วยลดการสัมผัสกับเชื้อโรคร้าย ลดโอกาสติดเชื้อในขณะปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับภาระด้านสาธารณสุข เสียสละในการเสี่ยงภัย เป็นกำลังสำคัญเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงเฝ้าติดตาม และคัดกรองในสถานที่ต่างๆ เราขอให้ภารกิจสำคัญนี้สำเร็จลุล่วงไปดี

รายชื่อโรงพยาบาลและหน่วยงาน

ภาคกลาง

มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออก

รพ.พานทอง ชลบุรี
รพ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี

ภาคตะวันตก

รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ภาคใต้

ผ่านผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี มอบให้สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขยะลา
ผ่านผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส มอบให้สาธารณสุขจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รพ.โนนสัง หนองบัวลำภู
รพ. ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
รพ. นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบัวลำภู
รพ.ร้อยเอ็ด
รพ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ภาคเหนือ

รพ. ภูหลวง เลย
รพ..วังสะพุง เลย
นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ เชียงราย
รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
รพ. พร้าว เชียงใหม่
รพ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
รพ. ดอยหล่อ เชียงใหม่
รพ. ดอยเต่า เชียงใหม่
รพสต.เทศบาลท่าผา เชียงใหม่
รพสต.ตำบลกองแขก เชียงใหม่
รพสต.ตำบลแม่แฮเหนือ เชียงใหม่
รพสต.ตำบลปางอุ๋ง เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบ้านนาจร เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบ้านกองกาน เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบ้านแม่ซา เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบ้านแม่แฮใต้ เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบางหินฝน เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบ้านสองธาร เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบ้านโหล่งปง เชียงใหม่
รพสต.ตำบลบ้านนาฮ่อง เชียงใหม่
รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เชียงใหม่
รพ.สะเมิง เชียงใหม่
รพ.ค่ายขุนเจือง พะเยา
รพ.ดอกคำใต้, รพสต.
รพ.พะเยา
รพ.เชียงคำ พะเยา
รพ.จุน พะเยา
รพ.ปง พะเยา
รพ.แม่ใจ พะเยา
รพ.ภูกามยาว พะเยา
รพ.ภูชาง พะเยา
รพ.เชียงม่วน พะเยา
ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบให้สาธารณสุขจังหวัด
รพ.สอง / รพ.แม่ยม / อำเภอร้องกวาง แพร่
รพ.น่าน , รพ.สต
สาธารณสุขท่าวังผา

Shopping Cart
Scroll to Top