โครงการ Apollo ปันน้ำใจมอบผ้าห่มกันหนาว

โครงการ Apollo ปันน้ำใจมอบผ้าห่มกันหนาว

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เดินหน้าส่งมอบความอบอุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งยังมีหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและ เครื่องนุ่งห่มขาดแคลน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็น ให้กับ ชาวบ้าน, นักเรียน, ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่อยู่ห่างไกล ทั้งหมด จำนวน 6000 ผืน

บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายวันที่ 23 ตุลาคม 2562

โดยพื้นที่แรกที่ส่งมอบความอบอุ่น บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายวันที่ 23 ตุลาคม 2562

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มอบให้ให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจกและต้อเนื้อ” (ผ่าตัด โดยหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงานสรารณสุขอำภอแม่เจ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกฮอง มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ผู้สูงอาย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดตียง และผู้ยากไร้” บ้านโป่งขนุน – แม่นิงนอก -แม่นิงกลาง – แม่นิงใน หมู่ 15 ตำบลแม่ศึก อำกอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

โรงเรียนบ้านปงสนุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหล่ายทุ่ง

โรงเรียนบ้านนาบัว

โรงเรียนบ้านนาบัว

โรงเรียนบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวันที่ 20 ธันวาคม 2562

Shopping Cart
Scroll to Top