บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ครบรอบ 50 ปี

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ครบรอบ 50 ปี

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ครบรอบ 50 ปี ก้าวไปสู่รากฐานพัฒนาธุรกิจ และ การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ปรับกลยุทธ์อิเดมิตสึ-ดาฟเน่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นในเมืองไทย ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้บริโภค พร้อมยึดมั่นธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการผลิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการฑูตมหาสมุทร อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและแนวปะการัง

นายยูอิจิ มัตซึยามะ ประธาน บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ อิเดมิตสึ (Idemitsu) และ ดาฟเน่ (Daphne) ในประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จ บริษัทตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทย

ด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด พร้อมทั้งยึดมั่นในแนวทางการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนของการผลิต รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพอากาศ พลังงานสะอาด และล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “ฑูตมหาสมุทร” เพื่ออนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและแนวปะการัง

ดร.จักรกริช วหาวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัท ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ ฑูตมหาสมุทร (SOA: Sustainable Ocean Ambassador) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (AFMA: Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific)

โครงการ ฑูตมหาสมุทร ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินการฟื้นฟูดูแลพันธุ์พืช ใต้ทะเล โดยปีที่ผ่านมาได้มีการลงฟื้นฟูท้องทะเล บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และวางปะการังเทียม ใต้ทะเล ไปแล้วกว่า 120 ชิ้น ให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ป้องกันภัย และเป็นแหล่งอาหารและแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำ ซึ่งปะการังเทียมนั้น ได้รับการออกแบบให้มีรูปร่าง ลักษณะ และขนาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณเกาะ ในปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากการมีเต่าทะเล รวมถึง สัตว์น้ำต่างๆ ได้กลับเข้ามาพักอาศัยในบริเวณเกาะมากยิ่งขึ้น

Shopping Cart
Scroll to Top