ป้ายทะเบียนรถหาย มีทางออก! ได้ป้ายใหม่วิบวับเหมือนเดิม

ป้ายทะเบียนรถหาย มีทางออก! ได้ป้ายใหม่วิบวับเหมือนเดิม

ป้ายทะเบียนรถหาย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงลุยน้ำท่วมทำให้ตัวยึดแผ่นป้ายเกิดสนิมและหลุดออกจากแผงได้ หรืออีกหนึ่งสาเหตุคือ อุบัติเหตุ เช่น รถชนสัตว์ ชนสิ่งของ หรือชนรถด้วยกันเอง ก็ทำให้ป้ายทะเบียนกระเด็นออกไป ซึ่งเจ้าของรถจะรู้ตัวอีกทีก็หายไปแล้ว! อิเดมิตสึ มีทางออกได้ป้ายใหม่มาใช้งานได้เหมือนเดิม

เมื่อรู้ตัวว่าป้ายทะเบียนหาย ไม่ต้องแจ้งความ! เพราะสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่ สำนักงานขนส่ง ที่รถของผู้ใช้งานอยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่

  • ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท
  • ค่าคำขอ 5 บาท

2. หลักฐานที่ต้องใช้

  • สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

เพิ่มเติม กรณีรถติดไฟแนนซ์

  • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
  • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

เพิ่มเติม กรณีนิติบุคคล

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถ การขอแผนป้ายใหม่ให้พร้อมใช้งานควรดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่หากอยากต้องการให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ เลือกใช้งานน้ำมันเครื่องอิเดมิตสึ

Shopping Cart
Scroll to Top