น้ำมันเครื่อง เรื่องสำคัญอย่าละเลย

น้ำมันเครื่อง เรื่องสำคัญอย่าละเลย

อิเดมิตสึ มาแนะนำพื้นฐาน ที่ผู้ใช้รถมือใหม่ไม่ควรละเลย นั่นคือการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องแห้ง หรือขาด ไม่เฉพาะรถเก่าที่มีอายุการใช้งานหลายปีแล้วเท่านั้น รถใหม่ในปัจจุบันก็อย่าละเลยและวางใจว่าเครื่องยนต์ยังฟิตยังใหม่ ไม่มีทางที่น้ำมันเครื่องจะพร่องหรือหายไปไหนได้ หากปล่อยให้น้ำมันเครื่องหายบ่อยๆ หรือปล่อยให้ระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าที่ควรเป็นเวลานานโดยเฉพาะรถที่มีระยะการใช้งานค่อนข้างมาก เพราะการที่น้ำมันเครื่องหายยังส่งผลต่อ แรงดันของน้ำมันเครื่อง ด้วย

น้ำมันเครื่องเป็นสารหล่อลื่นที่อยู่ด้านใต้สุดของเครื่องยนต์คืออยู่ในอ่างน้ำมันเครื่อง การที่มันสามารถขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วนด้านบนทั้งกระบอกสูบหรือในส่วนของวาล์วที่อยู่ด้านบนสุดได้เพราะการทำงานของปั๊มน้ำมันเครื่องซึ่งแรงดันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ น้ำมันเครื่องจะไม่สามารถขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วนได้อย่างทั่วถึง ลองคิดดูว่าถ้าปริมาณน้ำมันเครื่องก็ต่ำกว่าปกติด้วยและแรงดันน้ำมันเครื่องยังต่ำอีกประสิทธิภาพในการหล่อลื่นชิ้นส่วนจะแย่แค่ไหน เมื่อชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ได้รับการหล่อลื่นที่ดีพอการสึกหรอย่อมสูงกว่าปกติอย่างแน่นอน

การที่น้ำมันเครื่องพร่องลงจากระดับ F เป็นการแสดงความผิดปกติของเครื่องยนต์โดยมีสาเหตุสำคัญที่มักพบได้คือ มีการรั่วซึมของซีล อาจจะเป็นซีลเพลาข้อเหวี่ยงหรือที่นิยมเรียกกันว่าซีลหน้าเครื่องยนต์ ซีลน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องหรือปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องก็ได้เช่นกัน แต่หากเป็นรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างมากหรือใช้งานหนักอาจเป็นผลมาจากการที่ เครื่องหลวม ทำให้มีน้ำมันเครื่องเล็ดลอดผ่านแหวนลูกสูบไปยังห้องเผาไหม้ได้ สาเหตุเหล่านี้ถ้าพบและแก้ไขแต่เนิ่นๆ ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นปัญหาปกติตามอายุการใช้งาน

ไม่เพียงสาเหตุที่มาจากเบอร์น้ำมันเครื่องใสเกินไปจนทำให้น้ำมันเครื่องหายเท่านั้นที่อาจส่งผลถึงแรงดันน้ำมันเครื่องได้ หากใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำอาจมีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันเครื่องได้เหมือนกัน ดังนั้นนอกจากเลือกใช้เบอร์น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพหรืออายุการใช้งานของเครื่องยนต์แล้ว ต้องใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานจากสถาบันปิโตรเลียมที่น่าเชื่อถือด้วย อย่างน้ำมันเคริ่องอิเดมิตสึ

Shopping Cart
Scroll to Top