ขับรถเข้าเมืองจะปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 หรือไม่

ขับรถเข้าเมืองจะปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 หรือไม่

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอนเช้าในหลายพื้นที่ จากการสังเกตท้องฟ้ายามเช้าจะพบความหนาแน่นของฝุ่นละอองที่มองเห็นคล้ายหมอก ที่เกิดจากฝุ่นขนาดเล็กเกาะตัวร่วมกับกลุ่มหมอก กลายเป็นหมอกที่มีสีน้ำตาลจางๆ ซึ่งเกิดจากฝุ่นและหมอกรวมกัน จึงทำให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่เมื่อสายก็ยังไม่สลายไป ซึ่งเป็นกลุ่มฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หากสูดดมเข้าไปเกิดการสะสมต่อเนื่อง แล้วการขับรถซึ่งเราอยู่ในรถจะปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 ได้หรือไม่ มีความเสี่ยงแค่ไหน และควรทำอย่างไรบ้างกับรถยนต์ในช่วงภาวะมีมลพิษทางอากาศสูง อิเดมิตสึ มีคำแนะนำมาบอกกันดังนี้

อยู่ในรถปลอดภัยจากฝุ่นได้จริงแค่ไหน

รถยนต์ที่มีกรองอากาศที่ดีและสามารถกรองกลิ่นได้ ก็ไม่ปลอดภัยจากฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ทั้งหมด แต่ไม่เสี่ยงเท่ากับการเดินข้างถนน สามารถการขับรถตามปกติก็ไม่ได้เป็นอันตราย เว้นเสียแต่เปิดกระจกขณะขับรถ หรือหากรถของเรามีปัญหาเรื่องการกรองอากาศ หรืออากาศภายนอกเข้าสู่รถได้ เช่นได้กลิ่นเหม็นควันรถขณะรถติดไฟแดง ควรนำไปตรวจเช็ค หรือ เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

ระบบแอร์หมุนเวียนภายในรถ เช็คให้ชัวร์

ควรเปิดระบบอากาศหมุนเวีนภายในห้องโดยสาร เพื่อปิดช่องรับอากาศจากภายนอก แล้วใช้อากาศภายในห้องโดยสารหมุนเวียน ผ่านช่องที่อยู่บริเวณคอนโซลหน้ารถผ่านกรองแอร์แทน แผ่นกรองอากาศแอร์ควรเปลี่ยนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือทุก ๆ 15,000 กิโลเมตร

สำหรับข้อแนะนำข้างต้นเป็นทางรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่การแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ซึ่งเราเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกทางหนึ่ง ก็คือการหมั่นดูแลรักษารถของเราให้ดีอยู่เสมอ หากรถของเรามีอายุการใช้งานมากก็ต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษต้องตรวจเช็คตามระยะเวลา ไม่ให้เกิดควันพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่เป็นอันตรายนั้นเอง โดยเฉพาะเครื่องยนต์หากเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ให้ประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีอย่างอิเดมิตสึ ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี

Shopping Cart
Scroll to Top