เลขทะเบียน ธพ. จุดสังเกตเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อหลีกเลี่ยงของปลอม

เลขทะเบียน ธพ. จุดสังเกตเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อหลีกเลี่ยงของปลอม

น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ หรือ เครื่องยนต์ดีเซล ที่จำหน่ายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการผลิตในประเทศ หรือ นำเข้าเพื่อจำหน่ายต้องได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพจาก กรมธุรกิจพลังงานก่อน ดังนั้น ในเบื้องต้นให้สังเกตเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่น ที่ระบุอยู่บนฉลากคือ เลขทะเบียน ธพ. ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันนำไปแสดงบนฉลาก ให้ผู้บริโภคได้สังเกตโดยผู้ค้าน้ำมันจะต้องผลิตน้ำมันเครื่องให้ได้มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดและให้ความเห็นชอบไว้

เลขทะเบียน ธพ.

ซึ่งนอกจากจะสังเกตุเลขทะเบียนน้ำมันเครื่องแล้ว ควรพิจารณารายละเอียดอื่นๆประกอบด้วย อาทิเช่น รายละเอียดของมาตราฐานชั้นคุณภาพการใช้งาน เช่น API และ ชนิดของความหนืด SAE ต้องชัดเจนต้องแสดงชื่อสถานที่ตั้งของผู้ค้าน้ำมันที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในการตรวจสอบ และควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เปิดเผยและเชื่อถือได้

ดังนั้น ถ้าผู้บริโภคสังเกตดูเลขทะเบียนบนฉลากน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้การกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และสามารถกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันได้อย่างรัดกุมขึ้น

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่

  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4319-20 หรือ
  • แสดงข้อความเห็นผ่านกระทู้ในกระดานถาม-ตอบ ได้ที่เว็ปไซต์ www.doeb.go.th
  • และถ้าพบการแสดงเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4324-25
Shopping Cart
Scroll to Top