B20 คืออะไร และเหมาะกับเครื่องยนต์แบบใด

B20 คืออะไร และเหมาะกับเครื่องยนต์แบบใด

วันนี้ น้ำมันเครื่อง อิเดมิตสึมีคำตอบว่า B20 คืออะไร แล้วเครื่องยนต์แบบไหนที่จะเลือกใช้ได้บ้าง

ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่มีออกซิเจนซึ่งผลิตจากทรัพยากรทางการเกษตร เช่น ถั่วเหลือง ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไบโอดีเซลผสม ไบโอดีเซล หมายถึงเชื้อเพลิงทางเลือกบริสุทธิ์ก่อนผสมกับเชื้อเพลิงดีเซลปิโตรเลียม ไบโอดีเซลผสมหมายถึง BXX โดยมี XX แทนเปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซลที่มีอยู่ในส่วนผสม ตัวอย่างเช่น น้ำมัน B20 เป็นการผสมไบโอดีเซล 20 เปอร์เซ็นต์กับน้ำมันดีเซลธรรมดา 80 เปอร์เซ็นต์ B100 เป็นไบโอดีเซลบริสุทธิ์ ในยุโรป ไบโอดีเซลมักผลิตจากน้ำมันเรพซีด ในสหรัฐฯ นั้น มักทำจากน้ำมันถั่วเหลือง ไบโอดีเซลยังสามารถทำจากพืชน้ำมัน ไขมันพืชและจาระบีที่ใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่อื่นๆ ได้

B20 เหมาะกับเครื่องยนต์แบบใด ?

ดีเซล B20 มีส่วนประกอบของน้ำมันไบโอดีเซล 20% และดีเซล 80% เหมาะสำหรับกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ได้มีการนำส่งข้อมูลยืนยันการใช้งานกับน้ำมันดีเซล B20 ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน โดยแบ่งเป็นยี่ห้อ รุ่น และเงื่อนไขที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้กำหนด สำหรับใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือกลุ่มประเภทรถยนต์ดีเซล ที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์รับรองให้สามารถใช้ได้เท่านั้น

Shopping Cart
Scroll to Top