อาการรถเหินน้ำ Hydroplaning อันตรายช่วงหน้าฝน

อาการรถเหินน้ำ Hydroplaning อันตรายช่วงหน้าฝน

อาการรถเหินน้ำ Hydroplaning คืออาการที่ล้อรถยนต์ ไม่สัมผัสกับพื้นถนน เนื่องจากมีน้ำเข้ามาแทรกในล้อรถเป็นชั้นทำให้ไม่สามารถยึดเกาะกับถนนได้ จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถควบคุมรถหรือเบรกได้ จนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น

สาเหตุของการเกิดอาการรถเหินน้ำ

ความเร็ว
ยิ่งความเร็วมาก ความสามารถในการรีดน้ำของล้อรถก็จะยิ่งน้อยตามไปด้วย

พื้นผิวถนน
พื้นถนนคอนกรีตที่มีความเรียบ ความขรุขระน้อย จะมีโอกาสเกิดอาการรถเหินน้ำได้มากกว่าพื้นยางมะตอยที่มีความขรุขระ เพราะรถจะสามารถทรงตัว และเกาะถนนได้ดีกว่า

ความลึกของดอกยาง
หากดอกยางเหลือน้อยลง ประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงไปด้วย ดอกยางควรมีความลึกเกินกว่า 3 มิลลิเมตรขึ้นไป

วิธีการรับมือกับอาการรถเหินน้ำ

ปรับความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนน และสถานการณ์
ช่วงเวลาที่ฝนตกและหลังฝนตกเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรใช้ความเร็วมากจนเกินไป

หมั่นตรวจสอบสภาพยาง และลมยางอยู่เสมอ
ลมยางที่ต่ำกว่ามาตรฐานมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการรีดน้ำลดลง และควรตรวจเช็กสภาพยางรถ ให้มีร่องดอกยางลึกเกินกว่า 3 มิลลิเมตรขึ้นไป

สังเกตพื้นถนน หลีกเลี่ยงพื้นที่มีแอ่งน้ำขัง
เพราะทำให้มีโอกาสเกิดอาการเหินน้ำได้สูง และไม่ควรเหยียบคันเร่งทันทีที่ลุยน้ำอยู่ ให้ปล่อยรถไปแบบปกติ

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ อย่าลืมดูแลรถของคุณให้พร้อมก่อนออกเดินทาง และหากเกิดอาการรถเหินน้ำ การถอนคันเร่ง และควบคุมพวงมาลัยให้มั่น เป็นวิธีที่ดีที่สุดมากกว่าการเหยียบเบรก

Shopping Cart
Scroll to Top