อิเดมิตสึ ขอแสดงความยินดีเด็กไทยแข่ง High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2023 คว้าชัยชนะที่ประเทศฮ่องกง

อิเดมิตสึ ขอแสดงความยินดีเด็กไทยแข่ง High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2023 คว้าชัยชนะที่ประเทศฮ่องกง

อิเดมิตสึขอแสดงความยินดี เด็กไทย แข่ง High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2023 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Team Performance ที่ประเทศฮ่องกง

เด็กไทยสร้างชื่อ หลังจากที่ประเทศฮ่องกงได้จัดงานการแข่ง High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2023 เป็นการแข่งขันประกวดเต้นฟรีสไตล์ ในระดับอาเซียน โดยเฉพาะสำหรับทีมนักเต้นเยาวชน มัธยมศึกษาที่มีอายุ ระหว่าง 11-18 ปี ซึ่งเยาวชนหลายประเทศที่เข้าร่วมกันแข่งขันได้แก่ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, จีน, ฟิลิปปินส์, ไทย, ฮ่องกง , มาเก๊า, มาเลเซีย, สิงคโปร์ โดยทางประเทศฮ่องกงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในประเทศไทยได้ส่งเยาวชนนักเต้น ที่คว้าแชมป์ ชนะเลิศ แต่ละประเภท ในการแข่งขันเต้นแบบฟรีสไตล์ มัธยมเท้าไฟ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ในปีนี้ ทีมนักเต้นเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด , บริษัท Mflow Entertainment และ บริษัท Lot Entertainment จำกัด นำโดย ผู้จัดการโครงการ มัธยมเท้าไฟ High School Dance Competition นาย จิรันธนิน ปานประเสริฐโชค และ นายราชศักดิ์ วงษ์เงิน ที่ปรึกษาโครงการไปนำทีมนักเต้นเยาวชนไทย คว้ารางวัล ในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Team Performance ได้แก่ ทีม Awe Girls โดยมีสมาชิกทั้งหมด 9 คน

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Team Performance ได้แก่ ทีม Awe Girls โดยมีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ได้แก่

1 เด็กหญิง ลลนา ค้องก่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง EP 2/1 โรงเรียนชลกันยานุกูล
2 เด็กหญิง ชาลิสา ประดิษฐ์วงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
3 เด็กหญิง ณธภร กังวาลกิตติโชค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 เด็กหญิง ปสุตา วงศ์กิตตินารา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
5 เด็กหญิง ญาณิศา ฉ่อกระโทก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
6 เด็กหญิง ธนวรรณ วัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวัสดีวิทยา
7 เด็กหญิง พิชญาภา สุดสาคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
8 นางสาว มิสชา ชญานี ดอลเนลลี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 G11 Interkids Bilingual School (IBS)
9 นางสาว ฐิติยากร ชาญวิวัฒน์กิจการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ประเภท Team 3 on 3 Freestyle Battle

1 เด็กหญิง ลลนา ค้องก่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง EP 2/1 โรงเรียนชลกันยานุกูล
2 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อธิกเศวตพฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
3. นาย ชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ประเภท Freestyle 1 on 1 : อันดับที่ 4

ประเภท Freestyle 1 on 1 : อันดับที่ 4 (เข้ารอบ Top 4)

นาย ชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ น้องเฟรนด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ประเภท Freestyle 1 on 1 : อันดับที่ 8

ประเภท Freestyle 1 on 1 : อันดับที่ 8 (เข้ารอบ Top 10)

เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อธิกเศวตพฤทธิ์ น้องชาดำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เรียกว่างานนี้น้องๆ เยาวชนไทยไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย และแสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับแบบนี้

Shopping Cart
Scroll to Top