IDEMITSU GEAR GL-5 80W-90 ขนาด 1 ลิตร

215.00฿

 

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายคุณภาพสูง ขนาด 1 ลิตร เหมาะสำหรับชุดเกียร์ที่ทำงานหนัก รับโหลดได้สูง

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน GL-5 สูตรพิเศษที่มีสารเพิ่มคุณภาพ EP (Extreme Pressure) สารป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น


 

IDEMITSU GEAR GL-5 80W-90

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน GL-5 สูตรพิเศษที่มีสารเพิ่มคุณภาพ EP (Extreme Pressure) สารป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น สารป้องกัน การกัดกร่อน สารป้องกัน การเกิดฟองในน้ำมัน และใช้น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงในการผลิต มีค่าดัชนีความหนืดสูงPrevent Foaming ป้องกันการเกิดฟองอากาศได้ดี ป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้ดี ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม เหมาะสำหรับชุดเกียร์ที่ทำงานหนัก รับโหลดได้สูง

การใช้งานผลิตภัณฑ์

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายคุณภาพสูง เหมาะสำหรับชุดเกียร์ที่ทำงานหนัก รับโหลดได้สูง

Shopping Cart
Scroll to Top