IDEMITSU GEAR GL-5 80W-90 LSD ขนาด 1 ลิตร

400.00฿

 

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป (LSD) คุณภาพสูง สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 ลิตร

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป (LSD) คุณภาพสูง สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ สูตรพิเศษที่มีสารเพิ่มคุณภาพ EP (Extreme Pressure)


 

IDEMITSU GEAR GL-5 80W-90 LSD

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป (LSD) คุณภาพสูง สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ สูตรพิเศษที่มีสารเพิ่มคุณภาพ EP (Extreme Pressure) สารป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่น สารป้องกันการกัดกร่อน สารป้องกันการเกิดฟองในน้ำมัน และใช้น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงในการผลิต มีค่าดัชนีความหนืดสูง Prevent Foaming ป้องกันการเกิดฟองอากาศได้ดี ป้องกันการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นได้ดี ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม

การใช้งานผลิตภัณฑ์

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป (LSD) คุณภาพสูง สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

Size

1 ลิตร

Shopping Cart
Scroll to Top