ประกวดภาพถ่าย ทะเลยั่งยืน ป่าไม้สวยงาม

ประกวดภาพถ่าย ทะเลยั่งยืน ป่าไม้สวยงาม

อิเดมิตสึ ร่วมสนับสนุนอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แสดงความสวยทางธรรมชาติของประเทศไทย โดย องค์กรฑูตเพื่อมหาสมุทรยั่งยืน กับโครงการ ประกวดภาพถ่าย ทะเลยั่งยืน ป่าไม้สวยงาม

ประเภทของการประกวดและรางวัล

การประกวดภาพถ่ายทะเล ประเภทอนุรักษ์ หัวข้อ ทะเลยั่งยืน
เพื่อการสื่อสารด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของไทย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร
รางวัลรอง 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

การประกวดภาพถ่ายประเภทอนุรักษ์ ป่าไม้ ธรรมชาติ หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร
รางวัลรอง 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

การประกวดภาพถ่ายประเภทสวยงาม หัวข้อ คนกับทะเล
เพื่อการสื่อสารความสวยงามของทะเลไทย ทิวทัศน์ทางทะเล ชายหาด
หรือการดำรงชีวิตชายทะเล ความสนุกสนาน ในการท่องเที่ยวทะเลไทย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร
รางวัลรอง 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

การส่งภาพ
ทาง secretariat@sustainableagrofood.org หรือ info@afmaasia.org
จัดส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562เวลา 24.00 น.

ประกาศผลวันที่ 5 มิถุนายน 2562

กติกาในการส่งภาพถ่าย, รายละเอียดการส่งงานเข้าประกวด, แสดงผลงาน, ประกาศผลได้ทาง

https://www.facebook.com/SustainableOceanAmbassador/

Shopping Cart
Scroll to Top