IDEMITSU SUPER CHALLENGE 2019 สนามที่ 1 | 9 – 10 Mar 2019 | อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน, จันทบุรี

IDEMITSU SUPER CHALLENGE 2019 สนามที่ 1

การแข่งขันกีฬาเรือเร็ว IDEMITSU SUPER CHALLENGE 2019 สนามที่ 1

จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน, จันทบุรี

โดยมีการแข่งเรือเร็วรายการพิเศษ อาทิเช่น

  • Formula 5
  • Sport40HP
  • Scooter 30HP
  • เจตสกี ปาโอ 650cc

รวมทั้งกิจกรรมในงานอีกมากมาย

Shopping Cart
Scroll to Top