IDEMITSU SUPER CHALLENGE 2019 สนามที่ 3 | 21 – 22 Sep 2019

IDEMITSU SUPER CHALLENGE 2019 สนามที่ 3

การแข่งขันกีฬาเรือเร็ว IDEMITSU SUPER CHALLENGE 2019 สนามที่ 3

จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 21 – 22 กันยายน 2562 (สถานที่รอการยืนยันอีกครั้ง)

โดยมีการแข่งเรือเร็วรายการพิเศษ อาทิเช่น Formula 1 , Formula 5 , เรือลากกล้วย , โตฮัทสุ วันเมคเรซ รวมทั้งกิจกรรมในงานอีกมากมาย

Shopping Cart
Scroll to Top