Support
ApolloThai
038456900
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
wybird | 2017-02-15 16:12:01.0 | Hits  767
ป่าชายเลนเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศน์ที่ช่วยรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ทางบริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญที่จะให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาตินี้ และปลูกฝังให้ร่วมมือกันลงมืออนุรักษ์ด้วยตนเอง จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น พร้อมกันนั้น ยังให้เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนประชากรมากขึ้นในแต่ละปี จึงได้จัดกิจกรรมมอบของบ้านพักคนชราขึ้นที่จังหวัดชลบุรีในคราวเดียวกัน
1 | 2
เจ้าของ:
 
จำนวนสินค้า
62
เยี่ยมชม
210568
เยี่ยมชมวันนี้
305