Support
ApolloThai
038456900
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

[2553] โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

wybird | 15-02-2560 | เปิดดู 1087 | ความคิดเห็น 0

จากการที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานที่มีคุณภาพภายในท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนในท้องถิ่นตามหลักของ CSR อีกด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มีการออกสำรวจโรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน และได้มีความเห็นชอบที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนบ้านห้วยหิน ต.เขาหินซ้อน อ.พนทสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

2. โรงเรียนวัดวังกะจะ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

 

ความคิดเห็น

วันที่: Mon Dec 17 02:28:58 ICT 2018

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0
เจ้าของ:
 
จำนวนสินค้า
62
เยี่ยมชม
211782
เยี่ยมชมวันนี้
23