Support
ApolloThai
038456900
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

[2549] โครงการปลูกป่าชายเลน และ งานมอบของบ้านพักคนชรา จังหวัดชลบุรี

wybird | 15-02-2560 | เปิดดู 768 | ความคิดเห็น 0

ป่าชายเลนเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศน์ที่ช่วยรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ทางบริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญที่จะให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาตินี้ และปลูกฝังให้ร่วมมือกันลงมืออนุรักษ์ด้วยตนเอง จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น พร้อมกันนั้น ยังให้เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนประชากรมากขึ้นในแต่ละปี จึงได้จัดกิจกรรมมอบของบ้านพักคนชราขึ้นที่จังหวัดชลบุรีในคราวเดียวกัน

 

ความคิดเห็น

วันที่: Fri Dec 14 15:06:43 ICT 2018

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0
เจ้าของ:
 
จำนวนสินค้า
62
เยี่ยมชม
210586
เยี่ยมชมวันนี้
323