Support
ApolloThai
038456900
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

delivery information

วันที่: 2017-10-18 18:41:32.0

Promotion วันนี้-31 ธันวาคม 2560
- ส่งฟรีถึงสิ้นเดือนธันวาคม

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1500 บาท ขึ้นไป จัดส่งสินค้าฟรี
  • ยอดสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1500 บาท มีค่าจัดส่งชิ้นละ 100 บาท
  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ (ในกรณีที่ทำการสั่งสินค้าหลายชิ้น อาจเกิดความล่าช้า หากมีการจัดส่งแบบแยกชิ้น)
  • ถ้าท่านไม่พึงพอใจกับสินค้าที่ท่านซื้อ ท่านอาจส่งสินค้าดังกล่าวคืนมายังเราภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์
  • ท่านต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับ สินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน
  • ในบางกรณี นโยบายการชำระเงิน/การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับสินค้าบางอย่างอาจแตกต่าง จากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปตามที่ระบุไว้ในนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดสินค้า

เจ้าของ:
 
จำนวนสินค้า
32
เยี่ยมชม
94267
เยี่ยมชมวันนี้
33